fbpx

כריזה

מערכות כריזה בין היתר נועדו בכדי להודיע הודעות לקהל מסויים בעמצאות הכרזה לתוך המיקרופון ופיזור הקריאה בשופרות כריזה המפוזרות בחלל הנדרש או בגזרת הקהל, אביזרי מערכת הכריזה: מגבר כריזה, שופרות כריזה, מיקסר סאונד, כבלי סאונד, מקרופונים ועוד, מערכת הכריזה באה לידי ביטוי בעיקר בזמנים קריטיים בשביל להעביר הודעה חשובה ומהירה לכולם.

WELCOME

מחובר? היכנס לחשבון שלי